Ako na to

Medziľudské spolubytie je možné podporovať s dôrazom na spoločný cieľ (čo je bližšie k štandardnému podnikaniu alebo ku konvenčnému náhľadu na vytváranie spoločenstiev a spolupracujúcich skupín) alebo s dôrazom na ľudí (čo je prístup bližší k procesu tvorby komunity). Chceme kombinovať obidva prístupy, keďže veríme, že na to, aby sme mohli v budúcnosti vytvárať hlbšie úrovne spolubytia, je potrebné najprv vytvoriť plytšie a prístupnejšie úrovne, na ktorých budeme ďalej stavať.

V minulosti (okolo roku 2010) sme už mali vytvorené susedské spoločenstvo, ktoré pár rokov celkom dobre fungovalo, ale keďže malo monolitickú štruktúru, spočiatku drobné a ľahko riešiteľné osobné roztržky a názorové nezhody vyvolali hlbšiu krízu, po ktorej nasledoval dlhý a bolestivý rozklad a zánik. Tomu chceme predísť tým, že namiesto jedného monolitického zoskupenia chceme podporovať vznik viacerých čiastočne prepojených, ale autonómnych zoskupení, akúsi sieť kruhov.

Navrhujeme trojvrstvové delenie:

  1. Vonkajší kruh: Virtuálne trhovisko a verejná výmena informácií, čo sa deje v okolí a do čoho je možné sa zapojiť. Relatívne vysoká otvorenosť a ľahký vstup. Cieľom je sformovať stredný kruh.
  2. Stredný kruh: Osobné kontakty, vôľa k stretávaniu, budovanie osobných vzťahov. Stredná prístupnosť. Cieľom je sformovať vnútorný kruh.
  3. Vnútorný kruh: Prijatie, bezpečie, dôvera, dlhodobo udržateľná kvalita. Len pre náročných, vysoké vstupné kritériá, konsenzuálne prijímanie nových členov. Konečný cieľ.

Pre vonkajší kruh, teda virtuálne trhovisko a verejnú výmenu informácií, máme vytvorenú zárodočnú skicu, od ktorej sa môže odvíjať vývoj webovej aplikácie.