Suseďme sa!

Hospodárska sociálna sieť s podporou lokálnosti a susedskej ekonomiky

V začiatkoch priemyselného veku nastalo hromadné presídlenie ľudí z vidieka do miest. Tým sa pretrhalo pôvodné spolunažívanie v širokých rodinách. Hromadná výroba nahnala ľudí do tovární a kancelárií a zorganizovala ich v súlade s potrebami veľkého priemyslu. Priniesla širokú dostupnosť výrobkov všetkého druhu, ale zároveň znížila potrebu priamej výmeny tovarov a služieb medzi ľuďmi a nahradila ju spotrebou cez predajné siete. Práca na diaľku znížila potrebu cestovania a dochádzania za prácou, ale možnosť pracovať z domu zároveň spôsobila ďalšiu vrstvu oddelenosti. Nechceme vrátiť minulosť, chceme hľadať nové možnosti spolubytia. Virtuálna realita a pandemický lockdown nás zavreli do našich príbytkov, ale pri múdrom využití možností, ktoré globálna sieť ponúka, máme možnosť prepojiť sa novým spôsobom, na základe spoločných hodnôt a záujmov. Nielen na veľkú diaľku, ale aj úplne lokálne. Chceme obnoviť susedské a medziľudské spolubytie v nových podmienkach.